: : :

Medverkande i utredning : Anders Viklund

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Viklund

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anders Viklund medverkat i ( 2 st. ):

LSS-utredningen (S 2016:03) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

LSS-utredningen (S 2016:03)


Beteckning : S 2016:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-25
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-05-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:40, dir. 2017:92, dir. 2017:120 och 2018:35
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Malmborg, Gunilla, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-01-10
Särskild utredare : Pethrus, Désirée, fr.o.m. 2016-05-26 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2018-02-01
Sakkunnig : Dabaghi, Tawar, fr.o.m. 2016-09-16
Sakkunnig : Lahdo, Madeleine, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Sakkunnig : Larsson, Malin, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig : Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-01-16
Sakkunnig : Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Ådahl, Andreas, fr.o.m. 2017-01-17
Expert : Carp, Lena, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Holmlund Armerin, Signe, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Molinder Berglund, Cecilia, fr.o.m. 2016-09-16
Expert : Klein, Mikael, fr.o.m. 2018-02-01
Expert : Kölhed, Pelle, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Rehnman, Jenny, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-05-22
Expert : Salomaa, Mille, fr.o.m. 2017-05-23
Expert : Thomsson, Håkan, fr.o.m. 2016-09-16
Eliasson, Bengt
Widegren, Cecilia
Lodenius, Per
Henriksson, Emma
Herrstedt, Carina
Dahlqvist, Mikael
Karlsson, Maj
Nilsson, Stefan
Sekreterare : Hultblad, Brigitta, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Höög, Helena, fr.o.m. 2016-10-10 t.o.m. 2019-01-10
Sekreterare : Jakobsson Randers , Marie, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-01-10
Sekreterare : Ossowicki, Mattias, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Stegard Lind, Marie, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Viklund, Anders, fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m. 2019-01-17

Rapporter

SOU 2018:88Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning Del 1
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om Analys av Hälsa och Arbete (S 2002:01) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om Analys av Hälsa och Arbete (S 2002:01)


Beteckning : S 2002:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2002-01-17
Sakkunnig : von Ehrenheim, Lars, fr.o.m. 2002-03-11
Sakkunnig : Redman, Thord, fr.o.m. 2002-03-11
Sakkunnig : Seppälä, Eeva, fr.o.m. 2002-03-11
Sakkunnig : Viklund, Anders, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Aringer, Leif, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Fredriksson, Kerstin, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Hogstedt, Christer, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Lundgren, Rolf, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Marklund, Staffan, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Marklund, Inger, fr.o.m. 2002-04-22
Expert : Mellander, Erik, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Persson, Gudrun, fr.o.m. 2002-03-11
Expert : Selander, Ulla-Britt, fr.o.m. 2002-03-11
Sekreterare : Olsson Bohlin, Christina, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2003-04-20
Sekreterare : Målsäter, Birgitta, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2002-09-30
Sekreterare : Wennemo, Irene, fr.o.m. 2002-02-01

Rapporter

SOU 2002:62Kunskapsläge sjukförsäkringen
SOU 2003:13AHA – utredningsinstitut och mötesplats
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:4
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2003:13 AHA – utredningsinstitut och mötesplats [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman