: : :

Medverkande i utredning : Anders Cedhagen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Cedhagen

Utredning som Anders Cedhagen medverkat i:

Utredningen (Fi 1995:18) om skärpt bekämpning av penningtvätt [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (Fi 1995:18) om skärpt bekämpning av penningtvätt


Beteckning : Fi 1995:18
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:132. Utredningen av har avgett (SOU 1997:36) Bekämpande av penningtvätt Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Anclow, Per, fr.o.m. 1995-11-16
Sakkunnig : Fogelberg, Christer, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Grahn, Thomas, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Norberg, Anders, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Norström, Carl, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Nyström, Ella, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Tetzell, Tomas, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Blomqvist, Björn, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Cedhagen, Anders, fr.o.m. 1995-12-15
Sekreterare : Jannesson, Susanne, fr.o.m. 1996-01-02

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:132
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:36 Bekämpande av penningtvätt [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman