: : :

Medverkande i utredning : Alice Bah Kuhnke På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Alice Bah Kuhnke

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Alice Bah Kuhnke medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]

Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06)


Beteckning : Ju 2011:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-05-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:38 och dir. 2011:119
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tandan, Elisabeth, fr.o.m. 2011-05-05 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Axelsson, Marita, fr.o.m. 2012-02-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Bagge, Anders, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-01-31
Expert : Bah-Kunke, Alice, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Brinkman, Örjan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Brunlid, Charlotte, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-04-09
Expert : Dreber-Almenberg, Anna, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Ekström, Karin M, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Groth, Johan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Klingensjö, Leif, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Kristiansen, Mårten, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Mattsson, Niklas, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Olsson, Gunnar, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Riese, Kerstin, fr.o.m. 2011-06-17 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Schüllerqvist, Niklas, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Sjödahl, Christina, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Smedberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Ström, Per-Arne, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : von Sydow, Ebba, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-08-31
Expert : Westerberg Olsson, Mia, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Wilow Sundh, Annika, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Expert : Åkerlund, Jan, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-06-30
Sekreterare : Borén, Hanna, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-07-31

Rapporter

SOU 2012:43Konsumenten i centrum Ett framtida konsumentstöd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:43 Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen (Jo 2004:01) [ Avslutad 2005 ]

Utredningen En handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen (Jo 2004:01)


Beteckning : Jo 2004:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-16
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-03-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:37
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Edman, Stefan, fr.o.m. 2004-03-18
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2004-12-15
Expert : Wadeskog, Anders, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2004-12-15
Ordförande : Edman, Stefan, fr.o.m. 2004-09-15
Ågren, Helen, fr.o.m. 2004-09-15
Aulin, Sara, fr.o.m. 2004-09-15
Eriksson, Ylva, fr.o.m. 2004-09-15
Ahnmé Kågerman, Britta, fr.o.m. 2004-09-15
Blomquist, Gunilla, fr.o.m. 2004-09-15
Silbermann, Herbert, fr.o.m. 2004-09-15
Ågren, Gunnar, fr.o.m. 2004-09-15
Enochsson, Pia, fr.o.m. 2004-09-15
Nilsson, Per, fr.o.m. 2004-09-15
Aspegren, Anita, fr.o.m. 2004-09-15
Unge, Ragnar, fr.o.m. 2004-09-15
Smith, Eva, fr.o.m. 2004-09-15
Ljusberg, Jan-Erik, fr.o.m. 2004-09-15
Lundqvist, Torbjörn, fr.o.m. 2004-09-15
Axelsson, Svante, fr.o.m. 2004-09-15
Bah Kuhnke, Alice, fr.o.m. 2004-09-15
Fidjeland, Lena, fr.o.m. 2004-09-15
Fölster, Stefan, fr.o.m. 2004-09-15
Jonsson, Anna, fr.o.m. 2004-09-15
Lundby-Wedin, Wanja, fr.o.m. 2004-09-15
Soldéus, Inger, fr.o.m. 2004-09-15
Söderberg, Lena, fr.o.m. 2004-09-15
Adamo, Amelia, fr.o.m. 2004-09-15
Bodenfors, Sven-Olof, fr.o.m. 2004-09-15
Bråkenhielm-Carrfors, Anna, fr.o.m. 2004-09-15
Johansson-Hedberg, Birgitta, fr.o.m. 2004-09-15
Larsson, Allan, fr.o.m. 2004-09-15
Rosenberg, Göran, fr.o.m. 2004-09-15
Wadeskog, Anders, fr.o.m. 2004-09-15
Wikström, Owe, fr.o.m. 2004-09-15

Rapporter

SOU 2004:119Hållbara laster. Konsumtion för en ljusare framtid
SOU 2005:51Bilen, biffen, bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:37

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman