: : :

Medverkande i utredning : Åke Persson På Wikipedia

Sök kontaktuppgifter till Åke Persson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Åke Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Åke Persson medverkat i ( 2 st. ):

Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och risker (Fö 1997:D) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Samverkansgrupp om forskning kring nya hot och risker (Fö 1997:D) Organ inom Regeringskansliet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1996-12-19
Direktiv för samverkansgruppen, se regeringsbeslut den 19 december 1996.
Samverkansgruppens arbete skall anses som avslutat.
Medverkande :
Ordförande : Katarina Engberg, departementsråd, fr.o.m. 2000-09-06
Ordförande : Lena Jönsson, statssekreterare, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Vice ordförande : Åke Sundin, departementsråd, fr.o.m. 1997-12-01 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Sven-Arne Andréasson, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-01
Ledamot : Ulf Birath, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 1998-02-28
Ledamot : Fredrik Björkman, expert, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Ulf Bley, direktör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Magnus Dyberg-Ek, handläggare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Ann Enander, laborator, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Marika Fahlén, departementsråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Jan Garton, analytiker, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Per-Eric Gustavsson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-30
Ledamot : Göran Haag, civilingenjör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 1998-03-16
Ledamot : Sven Hammarstedt, brandingenjör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Kent Jansson, handläggare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Arne Jernelöv, professor, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Per Kulling, överläkare, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Karin Lindgren, planeringschef, fr.o.m. 2000-09-06 t.o.m. 2000-11-14
Ledamot : Åke Lindström, planeringschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Cecilia Looström, departementssekreterare, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Ingela Mathiasson, överstelöjtnant, fr.o.m. 2000-12-01
Ledamot : Thord Modin, kriminalkommissarie, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Jörgen Nilsson, direktör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Karl-Axel Norberg, medicinalråd, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Roland Nordlund, forskningschef, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Lena Norlander, laborator, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Ann-Marie Orler, t.f. byråchef, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Börje Paulsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Åke Persson, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : , Rosén, Björn överste 1., fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Nils Olof Sandberg, överdirektör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Christer Stange, poliskommissarie, fr.o.m. 2000-11-02
Ledamot : Peter Stern, t.f. enhetschef, fr.o.m. 2000-11-15
Ledamot : Göran Stütz, forskningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Åke Sundin, departementsråd, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Uno Svedin, forskningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Carina Westerberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Ledamot : Åke Widerström, avdelningschef, fr.o.m. 2000-09-06
Ledamot : Annelie Öberg-Reinolf, direktör, fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m. 2000-09-05
Sekreterare : Percy Hartoft, forskningsledare, fr.o.m. 2000-09-06
Bitr. sekreterare : Gunilla Schylström, planerare, fr.o.m. 2000-09-06
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fö 1996:09) om kemikalieolyckor m.m. [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1996:09) om kemikalieolyckor m.m.


Beteckning : Fö 1996:09
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:90.
Lokal :
01

Sammansättning


Bjällås, Ulf, fr.o.m. 1996-12-19
Sakkunnig : Bjurman, Ulf, fr.o.m. 1997-02-05 t.o.m. 1997-10-19
Sakkunnig : Eberhardt, Agneta, fr.o.m. 1997-02-05
Sakkunnig : Hedin, Ola, fr.o.m. 1997-10-20
Sakkunnig : Stålhandske, Jan, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Barrefelt, Bo, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Bjurman, Ulf, fr.o.m. 1997-11-10
Expert : Blomqvist, Magnus, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Gustafsson, Annika, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Johansson, Ingrid, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Johansson, Maj, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Larsson, Inga Birgitta, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Lundström, Inge, fr.o.m. 1997-02-05
Expert : Persson, Åke
Expert : Svensson, Thure, fr.o.m. 1997-03-06
Sekreterare : Johansson, Ulrik, fr.o.m. 1997-01-10

Rapporter

SOU 1997:109Myndighetsansvaret för transport
av farligt gods.
SOU 1998:13Säkrare kemikaliehantering
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:90
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:13 Säkrare kemikaliehantering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman