Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01) [ Avslutad 2020 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 10 ♂ 6 ) :

Helena Rosén Andersson  []  ( Särskild utredare )
Anna-Maria Vesterberg  []  ( Sekreterare )
Sara Fröding Linebäck  []  ( Sekreterare )
Anette Arveståhl  []  ( Expert )
Cecilia Cardner  []  ( Expert )
Susanne Classon  []  ( Expert )
Christian Finnerman  []  ( Expert )
Viktoria Hoff  []  ( Expert )
Mikael Holst  []  ( Expert )
Ieva Kisieliute  []  ( Expert )
Dennis Lundin  []  ( Expert )
Amina Makboul  []  ( Expert )
Per Samuelsson  []  ( Expert )
Per-Olov Sjöö  []  ( Expert )
Yvonne Stein  []  ( Expert )
Filip Vestling  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-06-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:30
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 augusti 2020.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll
Medverkande :
Särskild utredare : Helena Rosén Andersson, justitieråd, fr.o.m. 2019-08-12
Sekreterare : Anna-Maria Vesterberg, fr.o.m. 2019-08-19
Sekreterare : Sara Fröding Linebäck, fr.o.m. 2019-09-09
Expert : Anette Arveståhl, chefsjurist, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Cecilia Cardner, rättssakkunnig, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Susanne Classon, ämnesråd, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Christian Finnerman, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Viktoria Hoff, jurist, fr.o.m. 2020-01-20
Expert : Mikael Holst, expert produktsäkerhet, fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-01-19
Expert : Ieva Kisieliute, jurist, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Dennis Lundin, jurist, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Amina Makboul, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Per Samuelsson, tf. avdelningschef, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Per-Olov Sjöö, handläggare, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Yvonne Stein, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-01
Expert : Filip Vestling, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-09-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman