Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Återvändandeutredningen (Ju 2017:09)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Återvändandeutredningen (Ju 2017:09) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 4 ♂ 4 ) :

Richard Ljungqvist  []  ( Särskild utredare )
Marie Dubois  []  ( Expert )
Mikaela Eriksson  []  ( Expert )
Örjan Johansson  []  ( Expert )
Oskar Jöberger  []  ( Expert )
Åsa Nilsson  []  ( Expert )
Patrik Pettersson  []  ( Expert )
Lucie Macek  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Återvändandeutredningen (Ju 2017:09)


Beteckning : Ju 2017:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:45
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ljungqvist, Richard, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Dubois, Marie, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Eriksson, Mikaela, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Johansson, Örjan, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Jöberger, Oskar, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Nilsson, Åsa, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Expert : Pettersson, Patrik, fr.o.m. 2017-05-16 t.o.m. 2017-12-04
Sekreterare : Macek, Lucie, fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-12-04

Rapporter

SOU 2017:93Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman