Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion (Ju 2016:22)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion (Ju 2016:22) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2016:100 En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 6 ♂ 5 ) :

Håkan Julius  []  ( Särskild utredare )
Katarina Bilge  []  ( Sakkunnig )
Cecilia Johansson  []  ( Sakkunnig )
Danielle Zachrisson  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Birgersson  []  ( Expert )
Erik Elmgren  []  ( Expert )
Erik Johansson  []  ( Expert )
Hans G. Johansson  []  ( Expert )
Kazimir Åberg  []  ( Expert )
Susanne Nilhammer  []  ( Sekreterare )
Marie Öhrström  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion (Ju 2016:22)


Beteckning : Ju 2016:22
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-11-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:100
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Julius, Håkan, fr.o.m. 2016-11-24 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Bilge, Katarina, fr.o.m. 2017-04-21 t.o.m. 2017-07-31
Sakkunnig : Johansson, Cecilia, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-04-20
Sakkunnig : Zachrisson, Danielle, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : Birgersson, Ingrid, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : Elmgren, Erik, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : Johansson, Erik, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : G. Johansson, Hans, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : Åberg, Kazimir, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Expert : Öhström, Marie, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-07-31
Sekreterare : Nilhammer, Susanne, fr.o.m. 2017-01-16 t.o.m. 2017-08-03

Rapporter

SOU 2017:65Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman