Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19) [ Avslutad 2017 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 5 ♂ 3 ) :

Michael Hellner  []  ( Särskild utredare )
Erik Tiberg  []  ( Sakkunnig )
Sophie Welander  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Beergrehn  []  ( Expert )
Olof Dahnell  []  ( Expert )
Lina Melén  []  ( Expert )
Catarina Potila  []  ( Expert )
Lisa Hedlund  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om EU-bodelning (Ju 2016:19)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-09-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:74
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
Medverkande :
Särskild utredare : Michael Hellner, professor, fr.o.m. 2016-09-19 t.o.m. 2017-11-22
Sakkunnig : Erik Tiberg, ämnesråd, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-01-22
Sakkunnig : Sophie Welander, rättssakkunig, fr.o.m. 2017-01-23 t.o.m. 2017-10-30
Expert : Ulrika Beergrehn, hovrättsråd, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-11-22
Expert : Olof Dahnell, verksjurist, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-11-22
Expert : Lina Melén, advokat, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-11-22
Expert : Catarina Potila, rättslig specialist, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-11-22
Sekreterare : Lisa Hedlund, hovrättsassessor, fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2017-11-25

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman