Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppdrag om hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras (Ju 2015:F)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppdrag om hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras (Ju 2015:F) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Andreas Gustafsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppdrag om hur markägares möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar kan förbättras (Ju 2015:F)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-09-30
Direktiv för uppdraget, se dnr. Ju2015/07281/P
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel. 08-405 80 82 (Gustafsson)
Uppdraget beräknas vara slutfört 30 maj 2016.
Medverkande :
Maria Åhrling, kammarrättsråd, fr.o.m. 2015-09-30 t.o.m. 2016-05-30
Sekreterare : Andreas Gustafsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-09-30 t.o.m. 2016-06-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman