Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om vissa frågor om företagsbot (Ju 2015:06)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om vissa frågor om företagsbot (Ju 2015:06) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 4 ♂ 5 ) :

Sten Andersson  []  ( Särskild utredare )
Sandra Friberg  []  ( Expert )
Alf Johansson  []  ( Expert )
Olle Lindén  []  ( Expert )
Birgitta Resenius  []  ( Expert )
Anne Wigart  []  ( Expert )
Walo von Greyerz  []  ( Expert )
Stefan Lättman  []  ( Sekreterare )
Lena Dalman  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om vissa frågor om företagsbot (Ju 2015:06)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-05-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:58
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot
Medverkande :
Särskild utredare : Sten Andersson, hovrättspresident, fr.o.m. 2015-08-01 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Lena Dahlman, förbundsjurist, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Sandra Friberg, docent, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Alf Johansson, chefsåklagare, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Olle Lindén, advokat, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Birgitta Resenius, verksjurist, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Anne Wigart, jurist, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Expert : Walo von Greyerz, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30
Sekreterare : Stefan Lättman, hovrättsassessor, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman