Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om europeiska insolvensförfaranden (Ju 2015:01)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om europeiska insolvensförfaranden (Ju 2015:01) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 8 st. ♀ 4 ♂ 4 ) :

Jonas Bäckstrand  []  ( Särskild utredare )
Elin Bellander  []  ( Sakkunnig )
Emma Pleiner  []  ( Sakkunnig )
Hans Andersson  []  ( Expert )
Johan Modin  []  ( Expert )
Anna Thelander  []  ( Expert )
Johan Wilhelmsson  []  ( Expert )
Johanna Ekbäck  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om europeiska insolvensförfaranden (Ju 2015:01)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-01-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:4
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Jonas Bäckstrand, stf. generaldirektör, fr.o.m. 2015-01-22 t.o.m. 2016-03-01
Sakkunnig : Elin Bellander, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Sakkunnig : Emma Pleiner, rättssakkunnig, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Expert : Hans Andersson, advokat, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Expert : Johan Modin, rådman, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Expert : Anna Thelander, processutvecklare, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Expert : Johan Wilhelmsson, hovrässassessor, fr.o.m. 2015-03-02 t.o.m. 2016-03-01
Sekreterare : Johanna Ekbäck, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2016-03-16

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman