Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om rätten till en personförsäkring (Ju 2014:12)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om rätten till en personförsäkring (Ju 2014:12) [ Avslutad 2016 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 4 ♂ 7 ) :

Gunnar Larsson  []  ( Särskild utredare )
Bertil Bengtsson  []  ( Sakkunnig )
Mats Holmqvist  []  ( Sakkunnig )
Mikael Pauli  []  ( Sakkunnig )
Gabriella Fenger-Krog  []  ( Expert )
Marie Hosinsky  []  ( Expert )
Anders Lindkvist  []  ( Expert )
Anna Norrman  []  ( Expert )
Gunnar Olsson  []  ( Expert )
Karl Rombo  []  ( Expert )
Mia Schenck Blomqvist  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om rätten till en personförsäkring (Ju 2014:12)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2016
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-06-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:80
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:37 Rätten till en personförsäkring - ett stärkt konsumentskydd
Medverkande :
Särskild utredare : Gunnar Larsson, generaldirektör, fr.o.m. 2014-06-05 t.o.m. 2016-05-26
Sakkunnig : Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Sakkunnig : Mats Holmqvist, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Sakkunnig : Mikael Pauli, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Gabriella Fenger-Krog, enhetschef, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Marie Hosinsky, ekonom, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Anders Lindkvist, jurist, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Anna Norrman, jurist, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Gunnar Olsson, f.d. chef vid konsumenternas försäkringsbyrå, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Expert : Karl Rombo, ordförande i Svenska Prematurförbundet, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2016-05-26
Sekreterare : Mia Schenck Blomqvist, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2016-06-11

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman