Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om ekosystemtjänster (M 2013:01)

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om ekosystemtjänster (M 2013:01) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Miljödepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2013:4 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 6 ♂ 6 ) :

Maria Schultz  []  ( Särskild utredare )
Patrik Brodd  []  ( Sakkunnig )
Mattias Broman  []  ( Sakkunnig )
Lars Espeby  []  ( Sakkunnig )
Elisabet Idar Angelov  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Lokrantz  []  ( Sakkunnig )
Michael Löfroth  []  ( Sakkunnig )
Lisa Rydberg  []  ( Sakkunnig )
Petronella Troselius  []  ( Sakkunnig )
Lars Berg  []  ( Huvudsekreterare )
Thomas Hahn  []  ( Sekreterare )
Louise Hård af Segerstad  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om ekosystemtjänster (M 2013:01)


Beteckning : M 2013:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2014-03-18
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-01-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Schultz, Maria, fr.o.m. 2013-01-17 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Brodd, Patrik, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Broman, Mattias, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2010-10-15
Sakkunnig : Espeby, Lars, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Idar Angelov, Elisabet, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Lokrantz, Kerstin, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Löfroth, Michael, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Rydberg, Lisa, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Sakkunnig : Troselius, Petronella, fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2013-10-15
Huvudsekreterare : Berg, Lars, fr.o.m. 2013-02-04 t.o.m. 2013-10-29
Sekreterare : Hahn, Thomas, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-10-15
Sekreterare : Hård af Segerstad, Louise, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2013-10-15

Rapporter

SOU 2013:68Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman