Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Genomförande av EU-direktivet om brottsoffers rättigheter och skydd m.m. (brottsofferdirektivet) (Ju 2013:F)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Genomförande av EU-direktivet om brottsoffers rättigheter och skydd m.m. (brottsofferdirektivet) (Ju 2013:F) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Réka Gödri-Mártis  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Genomförande av EU-direktivet om brottsoffers rättigheter och skydd m.m. (brottsofferdirektivet) (Ju 2013:F)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-06-17
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2013/4541/P
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 april 2014.
Medverkande :
Lars Wallinder, rådman, fr.o.m. 2013-06-17 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare : Réka Gödri-Mártis, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2014-05-11

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman