Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utreda behovet av att ge fler anställda inom polisen polisiära befogenheter (Ju 2013:D)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utreda behovet av att ge fler anställda inom polisen polisiära befogenheter (Ju 2013:D) [ Avslutad 2013 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 1 ♂ 1 ) :

Marika Ericson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utreda behovet av att ge fler anställda inom polisen polisiära befogenheter (Ju 2013:D)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-06-05
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2013/4299/P
Uppdraget beräknas vara slutfört den 30 september 2013.
Medverkande :
Stefan Mann, polismästare, fr.o.m. 2013-06-10 t.o.m. 2013-10-03
Sekreterare : Marika Ericson, t.f. rådman, fr.o.m. 2013-08-05 t.o.m. 2013-10-11

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman