Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Fö 2013:01) Genomförande av Seveso III-direktivet

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Fö 2013:01) Genomförande av Seveso III-direktivet [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Försvarsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 12 st. ♀ 7 ♂ 5 ) :

Stefan Rubenson  []  ( Särskild utredare )
Mikael Andersson  []  ( Sakkunnig )
Susanne Gerland  []  ( Sakkunnig )
Ingrid Backudd  []  ( Expert )
Ann-Sofie Eriksson  []  ( Expert )
Tommy Eriksson Wikén  []  ( Expert )
Tove Göthner  []  ( Expert )
Bo Olsson  []  ( Expert )
Katariina Parker  []  ( Expert )
Margareta Svenning  []  ( Expert )
Per-Olof Wikström  []  ( Expert )
Kristina Jonsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Fö 2013:01) Genomförande av Seveso III-direktivet
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 2014
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-04-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:38
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2014:17 Genomförande av Seveso III-direktivet - betänkande från Seveso III-utredningen
Medverkande :
Särskild utredare : Stefan Rubenson, f.d. ordförande i Statens va-nämnd, fr.o.m. 2013-04-04
Sakkunnig : Mikael Andersson, ämnesråd, fr.o.m. 2013-08-28
Sakkunnig : Susanne Gerland, ämnesråd, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Ingrid Backudd, jurist, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Ann-Sofie Eriksson, bitr. enhetschef, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Tommy Eriksson Wikén, arbetsmiljöhandläggare, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Tove Göthner, handläggare, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Bo Olsson, chef, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Katariina Parker, handläggare, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Margareta Svenning, avdelningsjurist, fr.o.m. 2013-08-28
Expert : Per-Olof Wikström, myndighetsjurist, fr.o.m. 2013-08-28
Sekreterare : Kristina Jonsson, justitiesekreterare, fr.o.m. 2013-05-13

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman