Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om inrättandet av Universitetskanslersämbetet (U 2012:06)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om inrättandet av Universitetskanslersämbetet (U 2012:06) [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:55 Inrättandet av Universitetskanslersämbetet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 3 st. ♀ 2 ♂ 1 ) :

Lars Haikola  []  ( Särskild utredare )
EvaLis Fredriksson  []  ( Sekreterare )
Carolina Johansson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om inrättandet av Universitetskanslersämbetet (U 2012:06)


Beteckning : U 2012:06
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-07
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:55
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Haikola, Lars, fr.o.m. 2012-06-15 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Fredriksson, EvaLis, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2012-12-31
Sekreterare : Johansson, Carolina, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

SlutrapportInrättandet av Universitetskanslersämbetet, den 21 december 2012, dnr U2012/7352/UH

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman