Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:106 Arvsfrågor i internationella situationer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 6 ♂ 4 ) :

Anders Eriksson  []  ( Särskild utredare )
Jenny Wulker Roos  []  ( Sakkunnig )
Ulrika Beergrehn  []  ( Expert )
Ulf Bergquist  []  ( Expert )
Linda Conradsson  []  ( Expert )
Torbjörn Gerelius  []  ( Expert )
Michael Hellner  []  ( Expert )
Maarit Jänterä-Jareborg  []  ( Expert )
Mia Reich Sjögren  []  ( Expert )
Dina Gutrad  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer (Ju 2012:13)


Beteckning : Ju 2012:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:106
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Anders, fr.o.m. 2012-10-18 t.o.m. 2014-04-30
Sakkunnig : Wulker Roos, Jenny, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Beergrehn, Ulrika, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Bergquist, Ulf, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Conradsson, Linda, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Gerelius, Torbjörn, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Hellner, Michael, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Expert : Reich Sjögren, Mia, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2014-04-30

Rapporter

SOU 2014:25Internationella rättsförhållanden rörande arv

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman