Hem: Teman: Offentliga utredningar:

2012 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2012:07)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

2012 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2012:07) [ Avslutad 2014 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2012:44 Ägarlägenheter i befintliga hyreshus [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:33 Från hyresrätt till äganderätt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 33 st. ♀ 17 ♂ 16 ) :

Anna-Karin Lundin  []  ( Särskild utredare )
Anders Ahlgren  []  ( Sakkunnig )
Lars Arell  []  ( Sakkunnig )
Johanna Dahlin  []  ( Expert )
Mikael Gulliksson  []  ( Expert )
Håkan Julius  []  ( Expert )
Lars Matton  []  ( Expert )
Annica Montelius  []  ( Expert )
Henrik Roos  []  ( Expert )
Susanna Skogsberg  []  ( Expert )
Johan Svensson  []  ( Expert )
Maria Anvin  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

2012 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2012:07)


Beteckning : Ju 2012:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-05-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:44
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundin, Anna-Karin, fr.o.m. 2012-05-24 t.o.m. 2014-06-15
Sakkunnig : Ahlgren, Anders, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Sakkunnig : Arell, Lars, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Dahlin, Johanna, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Julius, Håkan, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Matton, Lars, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Montelius, Annica, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Roos, Henrik, fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Skogsberg, Susanna, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Svensson, Johan, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Aronsson, Mathias, fr.o.m. 2012-08-24 t.o.m. 2014-06-04
Blomqvist, Ulrika, fr.o.m. 2013-08-28 t.o.m. 2014-06-04
Brattström, Margareta, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Edmark, Anders, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Gewers, Kristina, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Gremlin, Mari, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2012-11-06
Gustafsson, Roger, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Haggren, Jens, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Heymowska, Maria, fr.o.m. 2012-08-24 t.o.m. 2014-06-04
Kruljac Rolén, Blanka, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Lycke, Vanja, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Marcusson, Anna, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Moberg, Staffan, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Olsson, Göran, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2013-08-27
Paulsson, Jenny, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Slotte, Josephine, fr.o.m. 2012-11-07 t.o.m. 2014-06-04
Tetzell, Tomas, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Undén, Cecilia, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Westerlund, Rolf, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Willcox, Emma, fr.o.m. 2012-06-20 t.o.m. 2014-06-04
Sekreterare : Anvin, Maria, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2014-06-15

Rapporter

SOU 2014:33Från hyresrätt till äganderätt

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman