Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11) [ Avslutad 2012 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 0 ♂ 2 ) :

Curt Karlsson  []  ( Särskild utredare )
Göran Hessling  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immatriella tillgångar vid universitet och högskolor (U 2011:11)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:102 och dir. 2012:49
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:40 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar - en preliminär delrapport
SOU 2012:41 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar - slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Curt Karlsson, universitetsdirektör, fr.o.m. 2011-11-20 t.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Göran Hessling, chefsjurist, fr.o.m. 2012-01-10 t.o.m. 2012-06-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman