Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (IJ 2009:03)

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet (tillsatt av Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (IJ 2009:03) [ Avslutad 2011 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet (tillsatt av Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 0 ♂ 2 ) :

Hans Ytterberg  []  ( Särskild utredare )
Mattias Falk  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (IJ 2009:03)


Beteckning : IJ 2009:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2012-03-06
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-12-17
Direktiv för utredningen,se dir. 2009:118 och 2010:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ytterberg, Hans, fr.o.m. 2009-12-17 t.o.m. 2011-04-11
Sekreterare : Falk, Mattias, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-04-15

Rapporter

SOU 2011:29Samlat genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
Daisy – Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
Lättäst sammanfattning – Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
Punktskriftsversion – Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman