Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen Kriminalvårdens effektivitet (Ju 2008:02)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen Kriminalvårdens effektivitet (Ju 2008:02) [ Avslutad 2009 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 4 ♂ 7 ) :

Ann-Marie Begler  []  ( Särskild utredare )
Mats Åhlund  []  ( Särskild utredare )
Eric Leijonram  []  ( Sakkunnig )
Peter Lindström  []  ( Sakkunnig )
Angeles Bermudez-Svankvist  []  ( Expert )
Owe Horned  []  ( Expert )
Inga Mellgren  []  ( Expert )
Fredrik Wersäll  []  ( Expert )
Richard Murray  []  ( Sekreterare )
Christina Sundelöf  []  ( Sekreterare )
Johan Sørensson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen Kriminalvårdens effektivitet (Ju 2008:02)


Beteckning : Ju 2008:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-03
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:19 och dir. 2008:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Begler, Ann-Marie, fr.o.m. 2008-02-20 t.o.m. 2008-06-30
Särskild utredare : Åhlund, Mats, fr.o.m. 2008-06-23 t.o.m. 2009-10-05
Sakkunnig : Leijonram, Eric, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2009-10-05
Sakkunnig : Lindström, Peter, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2009-10-05
Expert : Bermudez-Svankvist, Angeles, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2009-10-05
Expert : Horned, Owe, fr.o.m. 2009-06-12 t.o.m. 2009-10-05
Expert : Mellgren, Inga, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2009-10-05
Expert : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2009-10-05
Sekreterare : Murray, Richard, fr.o.m. 2008-03-10 t.o.m. 2009-02-28
Sekreterare : Sundelöf, Christina, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2009-09-15
Sekreterare : Sörensson, Johan, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2009-10-05

Rapporter

SOU 2008:71Uppföljning av Kriminalvårdens effektiviseringsarbete – delbetänkande
SOU 2009:13Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning
SOU 2009:80Kriminalvården – ledning och styrning

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman