Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (Jo 2007:01) om integration i de gröna näringarna och i landsbygdens övriga näringsliv

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (Jo 2007:01) om integration i de gröna näringarna och i landsbygdens övriga näringsliv [ Avslutad 2008 ]

Offentlig utredning under Jordbruksdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 15 st. ♀ 8 ♂ 7 ) :

Matz Hammarström  []  ( Särskild utredare )
Maroun Aoun  []  ( Expert )
Marianne Barrljung  []  ( Expert )
Vukica Bosnjak  []  ( Expert )
Bodil Cornell  []  ( Expert )
Claes Debourg  []  ( Expert )
Ing-Marie Engström  []  ( Expert )
Shahla Hafid  []  ( Expert )
Michael Hagos  []  ( Expert )
Monica Hjern  []  ( Expert )
Urban Laurin  []  ( Expert )
Peter Lundqvist  []  ( Expert )
Peter Melin  []  ( Expert )
Jenny Svensson  []  ( Expert )
Elisabet Brunnberg Johnsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (Jo 2007:01) om integration i de gröna näringarna och i landsbygdens övriga näringsliv


Beteckning : Jo 2007:01
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2016-10-27
Status : Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:131
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hammarström, Matz, fr.o.m. 2007-09-24
Expert : Aoun, Maroun, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Barrljung, Marianne, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Bosnjak, Vukica, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Cornell, Bodil, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Debourg, Claes, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Engström, Ing-Marie, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Hafid, Shahla, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Hagos, Michael, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Hjern, Monica, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Laurin, Urban, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Lundqvist, Peter, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Melin, Peter, fr.o.m. 2007-12-14
Expert : Svensson, Jenny, fr.o.m. 2007-12-14
Sekreterare : Brunnberg Johnsson, Elisabet, fr.o.m. 2007-10-15 t.o.m. 2008-06-15

Rapporter

SOU 2008:56Mångfald som möjlighet Åtgärder på ökad integration på landsbygden

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman