Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om könsdiskriminerande reklam (N 2006:12)

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om könsdiskriminerande reklam (N 2006:12) [ Avslutad 2008 ]

Offentlig utredning under Integrations- och jämställdhetsdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Första sidan av utredningsdirektivet
Dir. 2006:82 Könsdiskriminerande reklam [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 6 ♂ 3 ) :

Eva-Maria Svensson  []  ( Särskild utredare )
Maria Edström  []  ( Expert )
Jan Fager  []  ( Expert )
Susanne Kjaersgaard Olsson  []  ( Expert )
Feryal Mentes  []  ( Expert )
Jesper Svarén  []  ( Expert )
Ingrid Söderquisth  []  ( Expert )
Dano Kostovski  []  ( Sekreterare )
Anna Witte  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om könsdiskriminerande reklam (N 2006:12)


Beteckning : N 2006:12
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-13
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:82
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Svensson, Eva-Maria, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Edström, Maria, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Fager, Jan, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Kjaersgaard Olsson, Susanne, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2007-08-31
Expert : Mentes, Feryal, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Svarén, Jesper, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-01-31
Expert : Söderquisth, Ingrid, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare : Kostovski, Dano, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-01-31
Sekreterare : Witte, Anna, fr.o.m. 2006-11-01 t.o.m. 2007-09-30

Rapporter

SOU 2008:5Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman