Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om översyn av lagen (1988:609) om målsägandebiträde (Ju 2005:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om översyn av lagen (1988:609) om målsägandebiträde (Ju 2005:04) [ Avslutad 2007 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 2 ♂ 0 ) :

Anna Wergens  []  ( Sekreterare )
Britta Bjelle  []  ( Särskild utredare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om översyn av lagen (1988:609) om målsägandebiträde(Ju 2005:04)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-02-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:19
Lokal : Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 90 UMEÅ, tel. 090-70 82 62 (sekr.)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:6 Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen
Medverkande :
Särskild utredare : Brita Bjelle, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2005-02-17 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Anna Wergens, jur.kand., fr.o.m. 2005-04-04 t.o.m. 2007-02-28

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman