Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom (UD 2004:06)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom (UD 2004:06) [ Avslutad 2006 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 2 ♂ 0 ) :

Marie Hessle  []  ( Samordnare )
Anna Mannikoff  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom (UD 2004:06)


Beteckning : UD 2004:06
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-05
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:115
Lokal : Regeringsgatan 30-32, Kvarteret Spektern, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Samordnare : Hessle, Marie, fr.o.m. 2004-09-29 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Mannikoff, Anna, fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2006-12-31

Rapporter

Rapport 2005:1Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom, kunskapsöversikt och kartläggning
Rapport 2005:2Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom, kunskapsöversikt och kartläggning
Report 2005:2Asylum-seeking Children with Severe Withdrawal Behaviour, Status of Knowledge and Survey
"Skolan är det bästa jag har!" Om skolans betydelse för asylsökande barns hälsa. Skrift är framtagen av nationella samordnaren i samarbete med Myndigheten för skolutveckling, Skolverket och Sveriges kommuner och Landsting
SOU 2006:49Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom
SOU 2006:114Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – ett svenskt fenomen åren 2001-2006

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman