Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om en myndighet för Sveriges nätuniversitet (U 2001:07)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om en myndighet för Sveriges nätuniversitet (U 2001:07) [ Avslutad 2002 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 2001:91 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Medverkande i utredningen ( 5 st. ♀ 2 ♂ 3 ) :

Désirée Edmar  []  ( Särskild utredare )
Mats Ericson  []  ( Sakkunnig )
Kristina Ahlström  []  ( Expert )
Claes Elmgren  []  ( Sekreterare )
Thomas Nordling  []  ( Bitr. sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om en myndighet för Sveriges nätuniversitet (U 2001:07)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-11-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:91
Överlämnade en slutrapport den 2 april 2002, dnr U2002/1633/UH.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Särskild utredare : Désirée Edmar, f.d. museichef, fr.o.m. 2001-11-16 t.o.m. 2002-03-31
Sakkunnig : Mats Ericson, professor, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Kristina Ahlström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2001-11-16 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Claes Elmgren, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-11-16 t.o.m. 2002-03-31
Bitr. sekreterare : Thomas Nordling, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-11-16 t.o.m. 2002-03-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman