Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2000:02)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2000:02) [ Avslutad 2004 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet (tillsatt av Kulturdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 13 st. ♀ 6 ♂ 7 ) :

Anders Westholm  []  ( Särskild utredare )
Roger Andersson  []  ( Expert )
Grete Brochmann  []  ( Expert )
Henry Bäck  []  ( Expert )
Jan Ekberg  []  ( Expert )
Kamali Masoud  []  ( Expert )
Paulina de los Reyes  []  ( Expert )
Maria Roselius  []  ( Expert )
Annick Sjögren  []  ( Expert )
Lise Togeby  []  ( Expert )
Charles Westin  []  ( Expert )
Karin Borevi  []  ( Sekreterare )
Per Strömblad  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2000:02)


Beteckning : Ku 2000:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-24
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:57 och dir. 2001:111
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Westholm, Anders, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Andersson, Roger, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Brochmann, Grete, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Bäck, Henry, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Ekberg, Jan, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Masoud, Kamali, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-03-31
Expert : de los Reyes, Paulina, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2003-03-31
Expert : Roselius, Maria, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Sjögren, Annick, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Togeby, Lise, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Westin, Charles, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Borevi, Karin, fr.o.m. 2000-09-20 t.o.m. 2004-05-28
Sekreterare : Strömblad, Per, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2004-05-31

Rapporter

SOU 2003:17Diskriminering av invandrarföretagare i Sverige. En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990talet.
2004:21Egenförsörjning eller bidragsförsörjning
2004:33Kunskap för integration

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman