Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Miljöexportutredningen (N 1998:01)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Miljöexportutredningen (N 1998:01) [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet (tillsatt av Näringsdepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 8 ♂ 14 ) :

Lars Åke Hallén  []  ( Särskild utredare )
Bengt O. Andreasson  []  ( Expert )
Gudrun Bågstam  []  ( Expert )
Östen Ekengren  []  ( Expert )
Gunnar Fors  []  ( Expert )
Thorbjörn Högberg  []  ( Expert )
Sofia Linder  []  ( Expert )
Lena Garcia Berg  []  ( Expert )
Carl Johan Gunnarson  []  ( Expert )
Mats-Olov Hedblom  []  ( Expert )
Nicholas Jacobsson  []  ( Expert )
Ann Jennervik  []  ( Expert )
Karl Lidgren  []  ( Expert )
Molly Lien  []  ( Expert )
Karl-Erik Norrman  []  ( Expert )
Paula Randås  []  ( Expert )
Maria Spetz  []  ( Expert )
Åke Ryhagen  []  ( Expert )
Ulf Svidén  []  ( Expert )
Göran Uebel  []  ( Expert )
Carl Ivar Öhman  []  ( Expert )
Eva Blixt  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Miljöexportutredningen (N 1998:01)


Beteckning : N 1998:01
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1999-12-09
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-15
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:3.
Lokal :

Sammansättning


Särskild utredare : Hallén, Lars Åke, fr.o.m. 1998-02-02 t.o.m. 1998-10-31
Expert : Andreasson, Bengt O., fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Bågstam, Gudrun, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Ekengren, Östen, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Fors, Gunnar, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Högberg, Thorbjörn, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Linder, Sofia, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Garcia Berg, Lena, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Gunnarson, Carl Johan, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Hedblom, Mats-Olov, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Jacobsson, Nicholas, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Jennervik, Ann, fr.o.m. 1998-06-15
Expert : Lidgren, Karl, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Lien, Molly, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-06-14
Expert : Norrman, Karl-Erik, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Randås, Paula, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Spetz, Maria, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Ryhagen, Åke, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Svidén, Ulf, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Uebel, Göran, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Öhman, Carl Ivar, fr.o.m. 1998-03-19 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Blixt, Eva, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-11-15

Rapporter

SOU 1998:118"Sustainable Sweden" – a success story – Möjligheter och hinder för en internationalisering av ett svenskt miljöanpassat näringsliv. Betänkande av Miljöexportutredningen.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman