Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Organisationskommittén för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (U 1997:12)

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Organisationskommittén för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (U 1997:12) [ Avslutad 1998 ]

Offentlig utredning under Utbildningsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 5 ♂ 6 ) :

Mauritz Sahlin  []  ( Ordförande )
Ingela Agrell  []  ( Ledamot )
Tomas Lewin  []  ( Ledamot )
Göran Netzler  []  ( Ledamot )
Aina Nilsson  []  ( Ledamot )
Jan-Eric Sundgren  []  ( Ledamot )
Lena Torell  []  ( Ledamot )
Jan S. Nilsson  []  ( Expert )
Gunnel Stenqvist  []  ( Expert )
Silas Gustavsson  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Organisationskommittén för ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (U 1997:12)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 1998
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-10-30
Direktiv för se dir 1997:129.
Medverkande :
Ordförande : Mauritz Sahlin, f.d. verkst. direktör, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Ingela Agrell, docent, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Tomas Lewin, tekn. direktör, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Göran Netzler, tekn. lic., fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Aina Nilsson, chefsdesigner, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Jan-Eric Sundgren, professor, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Ledamot : Lena Torell, professor, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Jan S. Nilsson, professor, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Gunnel Stenqvist, departementsråd, fr.o.m. 1997-11-04 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Silas Gustavsson, akademisekreterare, fr.o.m. 1997-12-04 t.o.m. 1998-09-30
Ingela Loubier, t.o.m. 1998-09-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman