Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1995:13) Kvinnors arbetsmarknad

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1995:13) Kvinnors arbetsmarknad [ Avslutad 1996 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1995:119 Kvinnors arbetsmarknad

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 8 ♂ 2 ) :

Peter Håkansson  []  ( Sekreterare )
Agneta Thermaenius  []  ( Sekreterare )
Per Edin  []  ( Expert )
Margareta Berggren  []  ( Expert )
Mirian Echeverria  []  ( Expert )
Christina Jonung  []  ( Expert )
Monica Silvell  []  ( Expert )
Lotta Snickare  []  ( Expert )
Britt-Marie Thulestedt  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1995:13) Kvinnors arbetsmarknad


Beteckning : A 1995:13
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:119.
Lokal : Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00
012

Sammansättning


Regnér, Åsa, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1996-05-15
Sekreterare : Håkansson, Peter, fr.o.m. 1995-10-20 t.o.m. 1996-04-10
Sekreterare : Thermaenius, Agneta, fr.o.m. 1995-10-23 t.o.m. 1996-02-29
Expert : Edin, Per, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Berggren, Margareta, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Echeverria, Mirian, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Jonung, Christina, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Silvell, Monica, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Snickare, Lotta, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10
Expert : Thulestedt, Britt-Marie, fr.o.m. 1995-11-15 t.o.m. 1996-04-10

Rapporter

SOU 1996:56Hälften vore nog – om kvinnor och
män på 90-talets arbetsmarknad – slutbetänkande.
Uppdraget är därmed slutfört.

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman