Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1995:11) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Sydöstra Sverige

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1995:11) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Sydöstra Sverige [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 6 ♂ 16 ) :

Sture Andersson  []  ( Expert )
Kerstin Brattgård  []  ( Expert )
Jan Engelholm  []  ( Expert )
Lena Ek  []  ( Expert )
Arne Fransson  []  ( Expert )
Pär Fransson  []  ( Expert )
Perolof Holst  []  ( Expert )
Östen Johnsson  []  ( Expert )
Gert Järkelid  []  ( Expert )
Maria Lindbom  []  ( Expert )
Jan-Erik Lund  []  ( Expert )
Carl-Magnus Mårheden  []  ( Expert )
Ulf Nilsson  []  ( Expert )
Birger Svanström  []  ( Expert )
Sigvard Svensson  []  ( Expert )
Jim Sundén  []  ( Expert )
Karin Torstensson  []  ( Expert )
Arne Ullman  []  ( Expert )
Lars Wallin  []  ( Expert )
Evert Wirfelt  []  ( Expert )
Gunbritt Öhlén  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1995:11) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Sydöstra Sverige
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1995:51. Förslag till utvecklingsplan lämnad den 12 maj 1995 Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnel Färm, generaldirektör, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Sture Andersson, informationschef, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Kerstin Brattgård, direktör, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Jan Engelholm, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Lena Ek, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Arne Fransson, kommundirektör, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Pär Fransson, kanslichef, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Perolof Holst, överförmyndare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Östen Johnsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Gert Järkelid, kanslidirektör, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Maria Lindbom, handläggare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Jan-Erik Lund, planeringssekreterare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Carl-Magnus Mårheden, utredningssekreterare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Ulf Nilsson, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Birger Svanström, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Sigvard Svensson, kanslichef, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Jim Sundén, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Karin Torstensson, direktör, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Arne Ullman, utskottssekreterare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Lars Wallin, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Evert Wirfelt, landstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Gunbritt Öhlén, direktör, fr.o.m. 1995-03-23

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman