Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (A 1995:07) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Skärgården

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (A 1995:07) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Skärgården [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Arbetsmarknadsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 18 st. ♀ 8 ♂ 10 ) :

Rune Backlund  []  ( Expert )
Märit Friberg  []  ( Expert )
Jan-Evert Haldin  []  ( Expert )
Irené Lejegren  []  ( Expert )
Lennart Lindström  []  ( Expert )
Agneta Lundberg  []  ( Expert )
Bengt Mattsson  []  ( Expert )
Ulf Nilsson  []  ( Expert )
Britt Olauson  []  ( Expert )
Gertie Olsson  []  ( Expert )
Christer Skoog  []  ( Expert )
Hans Taremark  []  ( Expert )
Åsa Torstensson  []  ( Expert )
Sven Andersson  []  ( Expert )
Margareta Nachmanson  []  ( Expert )
Bengt Almkvist  []  ( Expert )
Marie-Louise Sellin  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (A 1995:07) Strukturfondsprogram för Mål 5b-regionen Skärgården
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1995:50. Förslag till utvecklingsplan lämnad den 12 maj 1995. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Pär Nuder, politiskt sakkunnig, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Bengt Almqvist, ordförande i Skärgårdens, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Sfven Andersson, landstingsfullmäktigeledamot, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Rune Backlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Märit Friberg, miljölandstingsråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Jan-Evert Haldin, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Irené Lejegren, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Lennart Lindström, kommunalfullmäktigeledamot, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Agneta Lundberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Bengt Mattsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Margerta Nachmansson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Ulf Nilsson, landstingsamordnare, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Britt Olauson, ekonom, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Gertie Olsson, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Marie-Louise Selin, landstingsfullmäktigeledamot, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Christer Skoog, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Hans Taremark, kommunalråd, fr.o.m. 1995-03-23
Expert : Åsa Torstensson, kommunalråd

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman