Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen (S 1994:04) för utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen (S 1994:04) för utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 10 st. ♀ 4 ♂ 6 ) :

Carl-Anders Ifvarsson  []  ( Ordförande )
Chris Heister  []  ( Ledamot )
Arne Jansson  []  ( Ledamot )
Marita Karlsson  []  ( Ledamot )
Irja Lindroth  []  ( Ledamot )
Harry Staaf  []  ( Ledamot )
Lennart Rohdin  []  ( Ledamot )
Kjell-Åke Eriksson  []  ( Sakkunnig )
Kerstin Stridsberg  []  ( Sakkunnig )
Billy Thorstenson  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen (S 1994:04) för utvärdering av vårdnads- bidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1994:66.
Medverkande :
Ordförande : Carl-Anders Ifvarsson, f.d. statssekreterare, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Chris Heister, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Arne Jansson, led. av riksdagen /nyd, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Marita Karlsson, partistyrelseledamot, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Irja Lindroth, politisk sekreterare, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Harry Staaf, led. av riksdagen /kds, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Ledamot : Lennart Rohdin, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Sakkunnig : Kjell-Åke Eriksson, sekreterare, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Sakkunnig : Kerstin Stridsberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19
Sakkunnig : Billy Thorstenson, departementsråd, fr.o.m. 1994-09-08 t.o.m. 1994-10-19

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman