: : :

Straffansvarsutredningen (Ju 1994:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Straffansvarsutredningen (Ju 1994:04) [ Avslutad 1997 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1994:39
Betänkande av utredningen :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:185 Straffansvarets gränser [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 9 st. ♀ 2 ♂ 7 ) :

Hans-Gunnar Axberger  []  ( Expert )
Käthe Elmgren  []  ( Expert )
Nils Jareborg  []  ( Expert )
Ewa Nyhult  []  ( Expert )
Göran Rosenberg  []  ( Expert )
Fredrik Wersäll  []  ( Expert )
Stefan Reimer  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Straffansvarsutredningen (Ju 1994:04)


Beteckning : Ju 1994:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1994:39.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-355855, direktval 040-355877 (Reimer).
0

Sammansättning


Borgeke, Martin, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1997-02-28
Expert : Axberger, Hans-Gunnar, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Elmgren, Käthe, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Jareborg, Nils, fr.o.m. 1995-03-09 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Nyhult, Ewa, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Rosenberg, Göran, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1997-01-31
Expert : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 1994-06-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Reimer, Stefan, fr.o.m. 1994-07-01 t.o.m. 1997-03-31
Cohen, Dag, fr.o.m. 1996-07-15 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1996:185Straffansvarets gränser
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman