Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Privatiseringskommissionen (N 1992:01)

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Privatiseringskommissionen (N 1992:01) [ Avslutad 1994 ]

Offentlig utredning under Näringsdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1992:1 Privatiseringskommissionen

Medverkande i utredningen ( 11 st. ♀ 2 ♂ 9 ) :

Curt Nicolin  []  ( Ordförande )
Birgitta Blom  []  ( Ledamot )
Jan Ekman  []  ( Ledamot )
Lars-Erik Forsgårdh  []  ( Ledamot )
Thorbjörn Fälldin  []  ( Ledamot )
Karl-Axel Linderoth  []  ( Ledamot )
Lars Wohlin  []  ( Ledamot )
Karl-Erik Önnesjö  []  ( Ledamot )
Thomas Rolén  []  ( Sekreterare )
Carl-Johan Åberg  []  ( Ledamot )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Privatiseringskommissionen (N 1992:01)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1992:1. Verksamheten vid Privatiseringskommissionen upphörde den 31 oktober 1994, regeringsbeslut 1994-10-27 I 10.
Medverkande :
Ordförande : Curt Nicolin, teknologie doktor, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Birgitta Blom, hovrättspresident, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Jan Ekman, bankdirektör, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Lars-Erik Forsgårdh, verkställande direktör, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Thorbjörn Fälldin, f.d. statsminister, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Karl-Axel Linderoth, direktör, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Lars Wohlin, verkställande direktör, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Carl Johan Åberg, direktör, t.o.m. 1994-10-31
Ledamot : Karl-Erik Önnesjö, direktör, t.o.m. 1994-10-31
Sekreterare : Thomas Rolén, kammarrättsassessor, t.o.m. 1994-11-30
Marie-Louise Brodin, t.o.m. 1994-11-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman