: : :

Skiljedomsutredningen (Ju 1992:04)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Skiljedomsutredningen (Ju 1992:04) [ Avslutad 1995 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Dir. 1992:22
Betänkanden av utredningen ( 2 st. ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:65 Näringslivets tvistlösning [ pdf |Paragraftecken ]
Medverkande i utredningen ( 16 st. ♀ 1 ♂ 15 ) :

Peter Berg  []  ( Sakkunnig )
Ulf Franke  []  ( Sakkunnig )
Lars Heuman  []  ( Sakkunnig )
Kaj Hobér  []  ( Sakkunnig )
Kenny Carlsson  []  ( Sakkunnig )
Gunnar Lindgren  []  ( Sakkunnig )
Dan Ogvall  []  ( Sakkunnig )
Göran Ramberg  []  ( Sakkunnig )
Michael Rask  []  ( Sakkunnig )
Jan Stockhaus  []  ( Sakkunnig )
Barbro Thorblad  []  ( Sakkunnig )
Gillis Wetter  []  ( Sakkunnig )
Bengt Olsson  []  ( Sekreterare )
Hans-Gunnar Solerud  []  ( Sakkunnig )
Björn le Grand  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Skiljedomsutredningen (Ju 1992:04)


Beteckning : Ju 1992:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1992:22.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 93 (le Grand), direktval 040-35 57 94 (Olsson).
0

Sammansättning


Broomé, Bo t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Berg, Peter, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Franke, Ulf t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Heuman, Lars t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Hobér, Kaj t.o.m. 1994-06-21
Sakkunnig : Carlsson, Kenny, fr.o.m. 1993-12-02 t.o.m. 1994-06-21
Sakkunnig : Lindgren, Gunnar, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Ogvall, Dan, fr.o.m. 1993-12-02 t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Ramberg, Göran t.o.m. 1995-08-31
Sakkunnig : Rask, Michael, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1994-06-14
Sakkunnig : Solerud, Hans Gunnar t.o.m. 1994-06-21
Sakkunnig : Stockhaus, Jan, fr.o.m. 1993-12-02 t.o.m. 1994-06-21
Sakkunnig : Thorblad, Barbro, fr.o.m. 1993-11-01 t.o.m. 1993-12-01
Sakkunnig : Wetter, Gillis t.o.m. 1994-06-21
Sekreterare : le, Björn t.o.m. 1995-08-31
Sekreterare : Olsson, Bengt t.o.m. 1995-09-30

Rapporter

SOU 1994:81Ny lag om skiljeförfarande
SOU 1995:65Näringslivets Tvistlösning
Uppdrag är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman