: : :

Lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

» Läs lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.

Förarbeten till SFS 1977:484 :
prop. 1976/77:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1976/77:40, rskr 1976/77:345

Förarbeten till lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m. och ändringar i lagen

Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1977:1179
Rubrik: Lag (1977:1179) om ändring i lagen (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:50 om ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], CU 1977/78:6, rskr 1977/78:72
Ändring, SFS 1999:366
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman