: : :

Förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

» Läs förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

Ändringar i förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

Förordning (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Upphävd: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1978:372
Rubrik: Förordning (1978:372) om ändring i förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1987:1099
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman