: : :

Förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

» Läs förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

Ändringar i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi

Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Departement: Finansdepartementet BA
Upphävd: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1979:735
Rubrik: Förordning (1979:735) om ändring i förordningen (1976:757) om åtgärder för att minska förbrukningen av energi för uppvärmning m.m. inom statsförvaltningen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§; ny 7 §; omtryck
Ändring, SFS 1983:591
Rubrik: Förordning (1983:591) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Omfattning: ändr. 5–7 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:604
Rubrik: Förordning (1984:604) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1984‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1059
Rubrik: Förordning (1990:1059) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:176
Rubrik: Förordning (1992:176) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑05‑01
Ändring, SFS 1992:781
Rubrik: Förordning (1992:781) om ändring i förordningen (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvaltningen för att minska förbrukningen av energi
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1278
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-03-05 av Sören Öman