Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning ( 997 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06) [ Avslutad 2017 ]

Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (Ju 2016:06)


Beteckning : Ju 2016:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:21
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Sakkunnig : Mildenberger, Lena, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Sakkunnig : Westin, Anna, fr.o.m. 2016-04-28 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Agnehall, Cecilia, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-03
Expert : Bergholm Guhnby, Eva, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Berglund, Fredrik, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Driving, Charlotte, fr.o.m. 2017-04-03 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Holgersson, Fabian, fr.o.m. 2016-10-22 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Jäderberg, Pernilla, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Kummel, David, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Larsson, Conny, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Lejonram, Eric, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Lundin, Lisa, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-10-21
Expert : Rörby, Amanda, fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2017-04-02
Expert : Uttersköld, Stephan, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Wiborn, Jonna, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-08-30
Expert : Åkesson, Peter, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Expert : Östgren, Maria, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-08-22
Huvudsekreterare : Lindblom, Sofie, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Arnell, Maria, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Brandqvist Sundblad, Karin, fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Lundberg, Malin, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Månsson, Karin, fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-09-30
Sekreterare : Nordfeldt, Anja, fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-09-30

Rapporter

SOU 2017:29Brottsdatalag
SOU 2017:74Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 24 st. ♀ 17 ♂ 7 )

Gunnel Lindberg  [] ( Särskild utredare )
Lena Mildenberger  [] ( Sakkunnig )
Anna Westin  [] ( Sakkunnig )
Cecilia Agnehall  [] ( Expert )
Eva Bergholm Guhnby  [] ( Expert )
Fredrik Berglund  [] ( Expert )
Charlotte Driving  [] ( Expert )
Fabian Holgersson  [] ( Expert )
Pernilla Jäderberg  [] ( Expert )
David Kummel  [] ( Expert )
Conny Larsson  [] ( Expert )
Lisa Lundin  [] ( Expert )
Amanda Rörby  [] ( Expert )
Stephan Uttersköld  [] ( Expert )
Jonna Wiborn  [] ( Expert )
Peter Åkesson  [] ( Expert )
Maria Östgren  [] ( Expert )
Sofie Lindblom  [] ( Huvudsekreterare )
Maria Arnell  [] ( Sekreterare )
Karin Brandqvist Sundblad  [] ( Sekreterare )
Malin Lundberg  [] ( Sekreterare )
Karin Månsson  [] ( Sekreterare )
Anja Nordfeldt  [] ( Sekreterare )
Eric Leijonram  [] ( Expert )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:29 Brottsdatalag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2017:74

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman