Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital? ( 194 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital (Fi 2016:05) [ Avslutad 2018 ]

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital (Fi 2016:05)


Beteckning : Fi 2016:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:59
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Haapaniemi, Monica, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-02-28
Ledamot : Dillén, Mats, fr.o.m. 2016-09-01
Sakkunnig : Nilsson, Jan-Eric, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Berlin, Tove, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Drogou, Irena, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Ekdahl, Marie, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Fall, Johan, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Gustafsson, Karin, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Hallman, Maria, fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-09-04
Expert : Hasselgren, Björn, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Hermansson , Emma, fr.o.m. 2017-03-28
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-11-20
Expert : Norberg, Johan, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Ryde, Amanda, fr.o.m. 2016-10-05 t.o.m. 2017-03-27
Expert : Sagebro, Stefan, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Sjöquist, Peter, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Sonnerby, Per, fr.o.m. 2016-10-05
Expert : Waluszewski , Daniel, fr.o.m. 2017-11-21
Expert : Werkell, Ulla, fr.o.m. 2016-10-05
Sekreterare : Elofsson, Niklas, fr.o.m. 2016-10-15 t.o.m. 2018-03-14
Sekreterare : Eurenius, Tomas, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2018-01-21
Sekreterare : Neijd, Mikaela, fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2017-02-28
Sekreterare : Olofsson, Ragnar, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-02-28

Rapporter

SOU 2017:13Finansiering av infrastruktur med privat kapital?
SOU 2018:13Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 23 st. ♀ 10 ♂ 13 )

Monica Haapaniemi  [] ( Ordförande )
Mats Dillén  [] ( Ledamot )
Jan-Eric Nilsson  [] ( Sakkunnig )
Tove Berlin  [] ( Expert )
Irena Drogou  [] ( Expert )
Marie Ekdahl  [] ( Expert )
Johan Fall  [] ( Expert )
Karin Gustafsson  [] ( Expert )
Maria Hallman  [] ( Expert )
Björn Hasselgren  [] ( Expert )
Emma Hermansson  [] ( Expert )
Peter Höglund  [] ( Expert )
Johan Norberg  [] ( Expert )
Amanda Ryde  [] ( Expert )
Stefan Sagebro  [] ( Expert )
Peter Sjöquist  [] ( Expert )
Per Sonnerby  [] ( Expert )
Daniel Waluszewski  [] ( Expert )
Ulla Werkell  [] ( Expert )
Tomas Eurenius  [] ( Sekreterare )
Mikaela Neijd  [] ( Sekreterare )
Ragnar Olofsson  [] ( Sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 2017:13

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-03-14 av Sören Öman