Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1993:101 Lag om totalförsvarsplikt – Följdändringarna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1993:101 Lag om totalförsvarsplikt – Följdändringarna ( 221 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 1994/95:6 Totalförsvarsplikt (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Betänkande av utredningen :

Utredningen (Fö 1992:01) om författningsreglering av totalförsvarsplikten (UFT) [ Avslutad 1993 ]

Utredningen (Fö_1992:01) om författningsreglering av totalförsvarsplikten (UFT)
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:71.
Utredningen har avgett :
SOU 1993:36 Lag om totalförsvarsplikt och beräknar att i november 1993 avge betänkandet Lag om totalförsvarsplikt, Följdändringarna. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Olof Forssberg, generaldirektör, fr.o.m. 1992-07-01
Expert : Björn Andersson, överste, t.o.m. 1993-04-26
Expert : Ann-Louise Eksborg, rättschef
Expert : Sven Hallberg, överstelöjtnant, t.o.m. 1993-03-03
Expert : Key Hedström, verksjurist
Expert : Björn Janson, kansliråd
Expert : Arne Lindblom, byråchef
Expert : Ingvar Rittsél, generalmajor, fr.o.m. 1993-03-04
Expert : Adéle Södrin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1993-04-27
Expert : Kurt Wallin, byråchef
Expert : Hans Wehlin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1993-03-04
Sekreterare : Mats Orstadius, rådman
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Medverkanden ( 12 st. ♀ 2 ♂ 10 )

Björn Andersson  [] ( Expert )
Ann-Louise Eksborg  [] ( Expert )
Sven Hallberg  [] ( Expert )
Key Hedström  [] ( Expert )
Björn Janson  [] ( Expert )
Arne Lindblom  [] ( Expert )
Ingvar Rittsél  [] ( Expert )
Adéle Södrin  [] ( Expert )
Kurt Wallin  [] ( Expert )
Hans Wehlin  [] ( Expert )
Mats Orstadius  [] ( Sekreterare )
Andra betänkanden av utredningen

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:36 Lag om totalförsvarsplikt [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till SOU 1993:101

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Vanliga frågor om SOU 1993:101 Lag om totalförsvarsplikt – Följdändringarna

Vad ledde betänkandet SOU 1993:101 till?

Betänkandet SOU 1993:101 utgjorde underlag för Prop. 1994/95:6 Totalförsvarsplikt (Försvarsdepartementet).

Vilken utredning gjorde betänkandet SOU 1993:101?

Vilka medverkade till SOU 1993:101?

Olof Forssberg, Björn Andersson, Ann-Louise Eksborg, Sven Hallberg, Key Hedström, Björn Janson, Arne Lindblom, Ingvar Rittsél, Adéle Södrin, Kurt Wallin, Hans Wehlin och Mats Orstadius var med när betänkandet SOU 1993:101 skrevs.

Hur många sidor har betänkandet SOU 1993:101?

Betänkandet SOU 1993:101 är på 221 sidor.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman