Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1991:32 Naturvårdsverkets uppgifter och organisation

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1991:32 Naturvårdsverkets uppgifter och organisation ( 224 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för ( 2 st. propositioner ) :

Omslaget till propositionen
Prop. 1991/92:47 om ändrad instansordning enligt bilavgaslagen (1986:1386) [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till propositionen
Prop. 1991/92:9 om jakt och viltvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 1991:32

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman