Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1988:22 Ny taxeringslag – reformerad skatteprocess – Del 2 – Lagtext med kommentar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1988:22 Ny taxeringslag – reformerad skatteprocess – Del 2 – Lagtext med kommentar ( 280 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 1988:22

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman