Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetSOU 1987:31 Integritetsskyddet i informationssamhället 4 – Personregistrering och användning av personnummer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetSOU 1987:31 Integritetsskyddet i informationssamhället 4 – Personregistrering och användning av personnummer ( 184 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Betänkandet utgör underlag för :

Omslaget till propositionen
Prop. 1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till SOU 1987:31

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet, Kungl. biblioteket

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman