Hem: Teman: Förarbeten:

Omslaget till förarbetetProp. 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Omslaget till förarbetetProp. 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m. ( Finansdepartementet; 46 sidor )

Visa sidan

Sören Öman har inte medverkat till detta förarbete, men väl till många andra. » Förarbeten med Sören Öman

Propositionen behandlas i utskottsbetänkandet :

Propositionen grundas på :

Omslaget till förarbetetSOU 2004:128 En lag om Sveriges indelning i län och landsting [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till prop. 2005/06:24

Källa : Sveriges riksdag, Regeringskansliet

Senast uppdaterad 2020-03-14 av Sören Öman