: : :

Medverkande i utredning : Marianne Svensson

Sök kontaktuppgifter till Marianne Svensson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Marianne Svensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Marianne Svensson medverkat i:

Framtidens socialtjänst (S 2017:03) [ Pågående ] [ Expert ]
Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-04-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39 och dir. 2018:69
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 juni 2020.
Utredningen har avgett :
SOU 2018:32 Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst
Medverkande :
Särskild utredare : Margareta Winberg, ambassadör, fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Elisabet Aldenberg, ämnesråd, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Elin Blume, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Jana Bornhäll Finnbogadóttir, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-03-14
Sakkunnig : Jana Bornhäll Finnbogadóttir, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Christopher Carlson, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Tawar Dabaghi, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Anna Dahlin, kansliråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Ola Florin, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Ola Florin, kansliråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Karin Frank, kansliråd, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Karin Frank, kansliråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Jimmy Järvenpää, ämnesråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Charlotte Lönnheim, kansliråd, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Karin Norberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Karin Norberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Elin Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-09-12
Sakkunnig : Elin Persson, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Lene Persson Weiss, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Annika Remaeus, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Annika Ramaeus, kansliråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Sakkunnig : Elin Sundberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2019-05-16
Sakkunnig : Göran Ternbo, ämnesråd, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Göran Ternbo, ämnesråd, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Yvonne Ahlström, socialpolitisk strateg, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Yvonne Ahlström, socialpolitisk strateg, Akademikerförbundet SSR, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Emilia Danielsson, förbundsjurist, SKL, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-10-14
Expert : Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-10-14
Expert : Fredrik Hjulström, handläggare, SKL, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Fredrik Hjulström, handläggare, SKL, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Beatrice Hopstadius, enhetschef, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Shanti Ingeström, utredare, Barnombudsmannen, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Monica Jacobson, jurist, IVO, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Monica Jacobson, jurist, IVO, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Ann Johansson, vice ordförande, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Ylva Lindblom, jurist, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Johanna Nilsson, jurist, fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Elinor Odenberg, utredare, fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Elinor Odenberg, utredare, Kommunal, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Sara Roxell, socialpolitisk strateg, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Monica Rydén, t.f. avdelningschef, Myndigheten för delaktighet, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Monica Rydén, utredare, Myndigheten för delaktighet, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Karin Röbäck de Souza, utredare, Barnombudsmannen, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Jessica Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Lovisa Strömberg, enhetschef och ställföreträdande diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Lovisa Strömberg, enhetschef och ställföreträdande diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Marianne Svensson, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Marianne Svensson, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorg, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Expert : Katrin Westlund, jurist, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30
Expert : Katrin Westlund, jurist, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Thomas Finnborg, led. av riksdagen /M, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Thomas Finnborg, f.d. led. av riksdagen, M, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Per-Olof Forsblom, ledamot i äldrenämnd /V, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Per-Olof Forsblom, led. i äldrenämnd, V, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Yasmine Larsson, led. av riksdagen /S, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Yasmine Larsson, led. av riksdagen, S, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Åsa Lindhagen, socialborgarråd /Mp, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Sofia Nilsson, ordförande omsorg- och utbildningsutskottet /C, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Sofia Nilsson, ordf. omsorg- och utbildningsutskottet, C, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Per Ramhorn, led. av riksdagen /SD, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Per Ramhorn, led. av riksdagen, SD, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Andreas Sturesson, kommunalråd /KD, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Andreas Sturesson, kommunalråd, KD, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Pernilla Stålhammar, led. av riksdagen, MP, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Ledamot : Ulrica Westerlund, biträdande socialchef /L, fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Ulrica Westerlund, bitr. socialchef, L, fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01
Sekreterare : Pär Alexandersson, utredare, fr.o.m. 2019-10-21
Sekreterare : Emilia Danielsson, förbundsjurist, fr.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Lars Grönwall, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Sofia Landelius, kansliråd, fr.o.m. 2017-09-20
Sekreterare : Kennert Loheim Kangevik, kommunikatör, fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-12-31
Sekreterare : Monica Malmqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2017-06-12
Sekreterare : Christer Persson, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31
Sekreterare : Camilla Sköld, socionom, fr.o.m. 2017-08-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-10-10 av Sören Öman