Hem: Tema: Offentliga utredningar: Betänkanden Sören Öman medverkat till:
SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Sören Öman skrev betänkandet såsom särskild utredare.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman