: : : :
SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Sören Öman var särskild utredare för betänkandet.

Senast uppdaterad 2017-04-01 av Sören Öman